نمایش دادن همه 3 نتیجه

نمایش 9 24 36

خوراک اکستورد ماهی سی باس 6 میلیمتری

خوراک آغازین سی باس   آنالیز (%) نوع خوراک اندازه خوراک پروتئین خام 54-50 آغازین 4/0-2/0 چربی خام 12-10 9/0

خوراک اکستورد ماهی سی باس 8 میلیمتری

خوراک آغازین سی باس   آنالیز (%) نوع خوراک اندازه خوراک پروتئین خام 54-50 آغازین 4/0-2/0 چربی خام 12-10 9/0