مقالات

غذای ماهی خاویاری پرورشی چیست؟

غذای ماهی خاویاری پرورشی چگونه است؟ برای پاسخ به این سوال مهم ادامه مطلب زیر را مطالعه فرمایید. به دلیل افزایش علاقه کارگاه های تکثیر دولتی و خصوصی به تولید بچه ماهیان خاویاری پرورشی جهت رهاسازی به آب های طبیعی و مزارع تجاری برای تولید گوشت و خاویار، به اطلاعات تغذیه و غذا دهی این ماهیان شدیدا نیاز می‌باشد.

مقدار غذای ماهی خاویاری پرورشی :

نتایج بررسی های علمی و عملی حاکی از آن است که تعیین درصد مناسب و مطلوب غذا دهی به منظور دستیابی به رشد حداکثری و سود دهی بالا بسیار ضروری است.

بهترین پیشنهاد و روش برای غذا دهی مناسب:

  1. کنترل ضریب تبدیل (FCR)
  2. میزان رشد (BW)
  3. ضریب چاقی (CF)

با توجه به تجارب بدست آمده درصد غذا دهی بر حسب وزن بدن در درجه حرارت های مختلف، متفاوت بوده و در بهترین شرایط پرورش در دمای ۱۸ الی ۲۴ درجه سانتیگراد بیشترین درصد غذا دهی نزدیک به ۵ درصد وزن بدن در ابتدای پرورش بچه ماهی های خاویاری انجام می‌شود.
در دمای مناسب و با افزایش وزن ماهیان در مرحله پرورش پرواری، میزان درصد غذا دهی کاهش یافته و به کمتر از ۱% می‌رسد. در ماهیان مولد و ماهی های بزرگ با هدف تولید خاویار و همچنین در پرورش ماهیان پرواری در شرایط نامناسب و دمای بالای ۲۴ و کمتر از ۱۶ درجه سانتیگراد، درصد غذادهی به کمتر از نیم درصد کاهش خواهد یافت.

مواردی که ماهیان خاویاری برای رشد به آن نیاز دارند به صورت مختصر در ذیل به آن اشاره شده است:

پروتئین و اسیدهای آمینه :

اندازه پروتئین مورد نیاز برای رشد مناسب ماهی خاویاری سیبری و دیگر ماهیان خاویاری به ترتیب ۴۰ درصد و ۵۰ درصد می باشد. با توجه به نتایج مطالعات انجام شده توسط محققین در خصـوص تغذیـه برخی تاسماهیان می‌توان اذعان نمود که جهت دستیابی به حداکثر کارایی رشـد و غذا، با توجه به طولانی بودن دوره پرورش گوشتی و استحصال خاویار، تغذیه بچه ماهیان با پروتئین ۴۰ درصد به منظور کاهش هزینه تولید در دراز مدت و حصول به سیستم ایمنی مناسب توصیه می‌گردد.

انرژی مورد نیاز ماهیان خاویاری :

اطلاعات در مورد مصرف و توزیع انرژی، مقدار انرژی ترکیبات غذایی و تامین انرژی ماهیان خاویاری تحت شرایط پرورشی وجود دارد کم می باشد. ۲/۳ درصد تا ۲/۵ درصد از انرژی غذا صرف تولید مدفوع می شود و با افزایش اندازه غذای روزانه مقدار هدر روی انرژی غذا به صورت ازت دفعی کاهش می‌یابد. در شرایط تغذیه با حداکثر غذا روزانه به طور متوسط، ۹/۶۴ درصد انرژی قابل متابولیسم، صرف متابولیسم و ۱/۳۵ درصد صرف رشد می‌شود.

لیپیدها و اسیدها مورد نیاز ماهیان خاویاری :

ماهی های خاویاری که با غذای حاوی ۸/۲۵ تا ۷/۳۵ درصد چربی، تغذیه شده بودند، رشد سریع و راندمان تغذیه بالاتری را نشان دادند که می‌تواند این موضوع را آشکار کند که این ماهی ها می‌توانند غذای های با چربی تا سطح ۷/۳۵ درصد را به طور مناسب مصرف کنند.

مصرف کربوهیدرات ها در انواع ماهیان خاویاری :

توان انواع ماهیان خاویاری برای مصرف کربوهیدرات‌ها با سایر گونه های خاویاری تفاوت دارد. تاس ماهی ایرانی، D-گلوکز و مالتوز را بهتر از دکسترین، نشاسته خام ذرت، فروکتوز، سوکروز و لاکتوز مصرف می‌کند. علاوه بر این مصرف D-گلوکز و نشاسته خام ذرت در تغذیه همیشگی در مقایسه با تغذیه وعده ای بهبود می یابد.

ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز :

ماهیان خاویاری به چند ویتامین و مواد معدنی نیاز دارند که در حال حاضر ویتامین ها به نام های

  • کولین
  • ,یتامینC
  • ویتامینE
  • یک ماده معدنی به نام: سلنیوم

غذای ماهی خاویاری پرورشی:

هیچ غذای استاندارد و مناسب علمی و تجربی برای پرورش ماهیان خاویاری ایران، که در حال پرورش هستند وجود ندارد. چند نوع غذا توسط تولید کنندگان غذا از جمله کارخانجات و پرورش دهنده های ماهی خاویاری تهیه می شود ولی این غذاها هنوز در مرحله آزمایشی هستند.

تعداد زیادی از پرورش دهندگان ماهیان خاویاری، از غذاهای تجاری شرکت های

  • بیومار
  • کوپنز

موجود در بازار استفاده می کنند. و یا از غذا های ماهی قزل آلا یا سالمون با تغییرات یا بدون تغییرات استفاده می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *